Leie- og avbestillingsvilkår

Generelle vilkår:

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Gautefall Skisenter AS og andre som inngår avtale med Gautefall Skisenter AS i henhold til bestillingsbekreftelsen.
Avtalen kan være overnatting/aktiviteter/billetter/varer eller en kombinasjon av disse.

Ansvarlig:

Gautefall Skisenter AS, Gautefallveien 1155 – 3750 Drangedal, organisasjonsnummer 997 597 680 MVA. Gautefall Skisenter AS er seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom nettsiden. Vår samarbeidspartner Nets, er ansvarlig for at kredittkortnumre og -koder håndteres på en sikkerhetsmessig måte i henhold til kravene som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

SKI LODGE

Leie- og avbestillingsvilkår:

Vennligst kontroller bekreftelsen du mottar. Da dette er vår kontrakt, er det viktig at leietaker kontrollerer at dette er i samsvar med bestillingen. Eventuelle bemerkninger må fremsettes straks. Ved betaling aksepteres disse vilkår.

Bestilling/bekreftelse:

En bestilling er bindene fra det øyeblikket det er betalt. Den person/firma som bookingen er registrert på (bestiller), er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i reisefølget. Bestiller er også økonomisk ansvarlig, herunder innbetaling av hele leiesummen / summen på selskapet og evt. erstatning av skade som måtte oppstå.

Leieprisen:

Våre priser er oppgitt i NOK (norske kroner) og dekker leien av hytten inkl.strøm. Leietaker må selv ta med sengetøy (laken, dynetrekk og putevar)og håndklær (dette kan eventuelt leies mot tillegg i prisen), og øvrige toalett artikler. Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt vil ikke være berettiget til reduksjon av leieprisen.

Leie av tilleggstjeneste:

Vi kan tilby leie av sengetøy, barneseng, barnestol og ekstra rengjøring. Disse ytelsene må bestilles sammen med hytten. Betaling for tilleggstjenester skjer ved fakturering sammen med leiesummen. Det er obligatorisk sluttrengjøring.

Husdyr:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er tillatt med husdyr (hund/katt) der det fremkommer av presentasjon at det er tillatt. Her tilkommer et ekstra rengjøringsgebyr på NOK 300,- pr. dyr.

Ankomst/avreise:

Leieperioden starter tidligst kl 16.00 ankomstdag og slutter senest kl 11.00 avreisedag, dersom ikke annet er avtalt. Nøkkelutlevering skjer på Ski Lodge Gautefall mot fremvisning av kvittering.

Betaling:

Betaling skjer direkte ved bestilling ved bruk av betalingskort. Vi tilbyr faktura ved større grupper, firmaer og arrangementer. For faktura kontakt Gautefall Skisenter AS direkte for manuell bestilling.

Avbestilling:

Avbestilling må skje skriftlig til booking@gautefall.no. Om avbestillingen skjer innen 15 dager før ankomst, betales innbetalt beløp tilbake minus et ekspedisjonsgebyr på NOK 500,-. Om avbestilling skjer 14 dager eller senere før ankomst, belastes 100 % av leiebeløpet. Dersom sykdom forhindrer oppholdet og det må avbestilles 14 dager eller senere før ankomst, belastes uansett 100 % av leien for oppholdet. Vi anbefaler deg derfor å tegne reiseforsikring via ditt forsikringsselskap.

Leietakers ansvar:

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår.

Alderskrav

Gæsten skal som minimum være fyldt 18 år, den dag booking gennemføres. Den bookingansvarlige skal være fyldt 25 år ved bestilling af ophold på Gautefall Ski Lodge.

 

Ordensregler og anvisninger

Gæsten skal følge de ordensregler, anvisninger, ski regler og bestemmelser, som gælder for Gautefall Skisenter og Ski Lodge.

Mellem kl. 23.00 og 07.00 skal gæsten udvise hensyn m.h.t støj og øvrige forhold over for de øvrige gæster.

Gautefall Ski Lodge har ret til med omgående virkning at opsige aftalen, hvis gæsten eller nogen i dennes selskab optræder forstyrrende og/eller volder skade på ferieboligen. 

Leietaker plikter å følge bestemmelser angående røyking og husdyrhold. Overtredelse av dette medfører et gebyr på minimum kr 1500,-. Leietaker er erstatningspliktig ovenfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Leietaker forplikter å betale utleier for ekstrakostnad som skyldes leietakers, medreisende eller besøkendes adferd. Før avreise forplikter leietaker å rydde inn- og utvendig og følge de angitte instruksjoner som gjelder ved avreise. Dersom disse ikke følges vil leietaker bli fakturert. Leiligheten skal være ryddet, søppel fjernet og oppvask skal være tatt. Leietaker må også sørge for at leiligheten forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, meldes dette omgående.

Mangler ved utleieobjektet:

Om leietaker har en alvorlig klage vedr. sin boenhet ved ankomst, ber vi om at resepsjon der nøkkelen ble utlevert eller vakttelefon blir underrettet. Mindre feil og mangler kan vente til dagen etter. Feil eller mangler på enheten må underrettes resepsjonen senest kl. 11 dagen etter ankomst. Feil som oppstår under oppholdet må også underrettes oss slik at vi har mulighet til å rette opp i dette. Eventuelle Krav om erstatning må sendes til Gautefall skisenter AS skriftlig, med bilder og/ eller kvitteringer senest en uke etter endt leieperiode.

Avbestillingsvilkår gruppebestilling og selskaper:

I forbindelse med deres booking av rom/leiligheter/hytter/selskaper ber vi dere være oppmerksom på følgende avbestillingsvilkår:

Reservasjonen kan fritt avbestilles inntil 60 dager før ankomstdato.

Heretter kan det senest avbestilles 50% av det opprinnelige reserverte antall rom/leiligheter/hytter/antall personer, etter følgende regler:

50% av det opprinnelige reserverte antall rom/leiligheter/hytter/antall personer kan fritt avbestilles inntil 50 dager før ankomstdato.

25% av det opprinnelige reserverte antall rom/leiligheter/hytter/antall personer kan fritt avbestilles inntil 40 dager før ankomstdato.

10% av det opprinnelige reserverte antall rom/leiligheter/hytter/antall personer kan fritt avbestilles 20 dager før ankomstdato.

5% av det opprinnelige reserverte antall rom/leiligheter/hytter/antall personer kan fritt avbestilles inntil 15 dager før ankomstdato.

Ved No-show eller for sent avbestilte rom/leiligheter/hytter/antall personer, beregnes det et gebyr på 100% av prisen, for de rom/leiligheter/hytter/antall personer det ikke har vært mulig å videreselge.

 

Force Majeure:

Partene kan tre ut av denne avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd på vann- eller el tilførsel og lignende hendelser som hverken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.