Fisk på Gautefall

Prøv lykken i over 100 fiskevann

I områdene omkring Gautefall finnes der fisk i de fleste elver, bekker og vann.

Se for deg å kunne ta fiskestangen over skulderen, og ha over 100 fiskevann til disposisjon i nærheten!

Gautefall og områdene rundt er et paradis for deg som er glad i å fiske. Størrelsen på fisken kan variere, men det er fullt mulig å få fisk opp mot kiloen flere steder. Her kan du blant annet fiske ørret, abbor, sik, røye, bekkerøye og sørv.

Gautefallheia Fiskelag er er tilknyttet de sentrale delene av Gautefallheia. Fiskelaget dekker cirka 25 vann, hvor det er kalket og satt ut fisk.

Gautefallheia fiskelag

Eget fiskekortområdet for de mest sentrale heiområdene rundt Gautefallheia.

Her er det satt ut fisk og kalket. Du kan prøve fiskelykken i 25 forskjellige vann.

Du får kjøpt fiskekort for området ved Gautefallsentralen og Esso Bostrak.

Kontaktperson for fiskelaget er Petter Kjendalen, tlf.: 971 80 312.

Åse-Vøllestadskogen AS

Området ligger sør for fylkesveien mot Gautefall østfra. Her er det muligheter for stangfiske i 10 forskjellige vann. Fiskekort fås kjøpt i bomkasse ved bom inn til området.

Området er åpent fra 15. juni. Det er ikke adgang til å parkere bilen i området over natten.

For mer informasjon ta kontakt med utmarksforvalter i Åse-Vøllestadmarka, Pål M. Kirkeby, tlf.: 930 27 011.

 

Fjellgårdane fiskelag

Fiskeområdet ligger øst for Gautefallheia. Her kan du fiske i fine fiskevann på begge sider av fylkesveien til Gautefall. En del av vannene er lett tilgjengelig fra vei, mens noen må du gå litt for å komme til.

De vannene som ligger lengst unna er cirka tre til fire kilometer i luftlinje fra Lia.

Du får kjøpt fiskekort ved Gautefallsentralen, Esso Bostrak, Treungen sport og fritid og inatur.no.

Kontaktperson for fiskelaget er Terje Gautefall, tlf.: 906 51 150.