Heiskort

 

 

Kjøp Heiskort

Viktig info!

HEISKORT KJØPES ONLINE

NB! Det er begrenset antall kort tilgjengelig!

Hvis du ikke har Axess-kort henter du dette i våre pick-up bokser før du går i heisen. Du mottar en QR kode på mail og med denne koden henter du ditt heiskort.
Hvis du har Axess-kort og fyller det opp, kan du gå direkte i heisen. 

 

 

 

LEDSAGERBEVIS

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede på Gautefall Skisenter.

Nasjonale retningslinjer

1. Formål
Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.
2. Funksjonshemming
Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.
3. Ledsager
Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.
4. Ledsagerbevis
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementersamt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune.
Ledsagerbevis på Gautefall Skisenter
Ledsagerbevis er en ordning, som gir funksjonshemmede mulighet for en ledsager uten ekstra kostnader, på offentlige kultur- og fritids arrangementer, eller på steder/arrangementer som mottar økonomisk støtte av kommunen.
Gautefall Skisenter AS er en privat eiet bedrift, og mottar ingen støtte fra kommunalt hold for denne ordningen. Vi er derfor ikke bundet under noen avtale om ledsagerbevis. Likevel kan ledsager kjøpe dagskort (ikke sesong og flerdagers-kort) til 1/2 pris hos oss, forutsatt at den som trenger ledsager kjøper kort til ordinær pris, og fremviser gyldig ledsagerbevis i billettluka/informasjonen.