Salgsbetingelser

Gautefall Skisenter

Generelle vilkår:Disse generelle vilkårene gjelder mellom Gautefall Skisenter AS og andre som inngår avtale med Gautefall Skisenter AS i henhold til bestillingsbekreftelsen.
Avtalen kan være overnatting/aktiviteter/billetter/varer eller en kombinasjon av disse.

Ansvarlig:Gautefall Skisenter AS, Gautefallveien 1155 – 3750 Drangedal, organisasjonsnummer 997 597 680 MVA. Gautefall Skisenter AS er seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom nettsiden. Vår samarbeidspartner Nets, er ansvarlig for at kredittkortnumre og -koder håndteres på en sikkerhetsmessig måte i henhold til kravene som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Heiskort:Fra og med 2019/2020 sesongen benytter vi oss av Team Axess skipass system. Der må brukes chip-card fra Axess i vår anlegg.

 • Ved kjøp av heiskort online kan man enten benytte et eksisterende Axess-Chipkort eller velge å avhente kortet i billettkontoret. Chipkortet lades ved første passering i heisens vendekors. Nederst på kortet finnes et Chipkort-nummer (f.eks. WTP: K9811009- U9L-QYM) som må brukes i vår online betalingsløsning for å lade opp Chipkortet med ønsket heiskort.
 • Tips før kjøp: Ha nye bilder klare på dataen eller mobil om du skal kjøpe til flere personer eller hele familien. Husk at Axess- kort er personlig, så lad opp rett kort for riktig person om dere har flere kort i familien.
 • Misbruk av sesongkort eller låne bort sesongkort vil føre til inndraging av sesongkortet.
 • Ved misbruk (straffes med kr. 1500,- umiddelbart) eller brudd på retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras. Mister du ditt sesongkort kan du få nytt ved å betale kr. 300,-.
 • Det er ingen returrett/pant på heiskort/Chipkort.
 • Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av Heiskort.
 • Vi ber om at alle kunder følger informasjon som er postert ved informasjonstavle og ved hverenkelt heis. Alle gjester må gjøre seg kjent med hvilke heiser og nedfarter som er åpne i forholdtil vær og føre, før kjøp av Heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.
 • Billettkontor er åpent daglig i sesong fra kl 9.30-16.00
 • Vi gjør våre kunder oppmerksom på at vær og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Kunden er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort.
 • Gautefall Skisenter gir ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil ellerlignende. Kunden må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine ski og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper heiskort.
 • Refusjon av forhåndsbestilte heiskort: Forhåndsbestilte heiskort som ikke kan benyttes grunnet sykdom refunderes kun ved å forelegge dokumentasjon på sykdom inntil kl. 10:00 på ankomst dagen.
 • Forhåndsbestilte heiskort, skiskole og skileie som ikke kan benyttes av andre årsaker enn sykdom kan avbestilles frem til 24 timer før første gyldighets dato (dvs heiskortet må avbestilles senest kl.10:00 dagen før heiskortet skal brukes), og få tilbakebetalt beløpet med fradrag av et ekspedisjonsgebyr på NOK195. Ved avbestilling senere enn 24 timer før første gyldighets dato kreves Alpinforsikring og gyldig avbestillingsdokumentasjon for tilbakebetaling.
 • Heiskort må kjøpes online. Har du ikke chip-card, kan du bestille dette sammen med heiskortet og dette hentes i billettautomater i anlegget.
 • Husk at alle heiskort er gyldige for den datoen du selv velger, husk å sjekke at du kjøper kort til riktig dato! Dette kan ikke endres i etterkant om du for eksempel ombestemmer deg, været er ikke slik du hadde ønsket osv.
 • Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk.
 • Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskortet ikke har vært i bruk.
 • Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort.
 • Kunden er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.
 • Aktsomhet: Det er forbudt å kjøre i nedfarter som er stengt med skilt eller fysiske avsperringer. Vi anbefaler våre gjester å kun kjøre i våre preparerte og åpne nedfarter. Kjøring utenfor preparerte nedfarter skjer på eget ansvar. Henvisninger/oppfordringer fra personal skal følges. Ved rasfare utenom de markerte nedfartene, skal avsperringer, stopp- og informasjonsskilt respekteres.

NB: Familiepakke er inntil 5 personer i samme husstand.Har du Axesskort fra før av så bruker du WPT-koden du har på baksiden av kortet. Hvis ikke du har Axesskort fra før av så velger du på «Bestill i kasse».
Det koster kr 75,- ekstra for det kortet du har i lomma.

Kampanjen varer fra 01.10.22- 01.12.22

Har du spørsmål kontakt oss på mail alpin@gautefall.no

Skiutleie:

 • Ta med legitimasjon når du skal leie ski- og snøbrettutstyr.
 • Alpinski kan lett forvekslast. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene.
 • Utstyr skal bare benyttes i merka og preparerte løyper.
 • Skade på utstyret ved annen bruk må erstattast.
 • Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret.
 • I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.
 • Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker i leieperioden.
 • Det gis ikke refusjon for avbrutt leie.
 • Utstyret skal returnerest til Gautefall Skiutleie når leieperioden er slutt.

LEDSAGERBEVIS

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede på Gautefall Skisenter.

Nasjonale retningslinjer

1. Formål

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.

2. Funksjonshemming

Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.

3. Ledsager

Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.

4. Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementersamt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune.

Ledsagerbevis på Gautefall Skisenter

Ledsagerbevis er en ordning, som gir funksjonshemmede mulighet for en ledsager uten ekstra kostnader, på offentlige kultur- og fritids arrangementer, eller på steder/arrangementer som mottar økonomisk støtte av kommunen.

Gautefall Skisenter AS er en privat eiet bedrift, og mottar ingen støtte fra kommunalt hold for denne ordningen. Vi er derfor ikke bundet under noen avtale om ledsagerbevis. Likevel kan ledsager kjøpe dagskort (ikke sesong og flerdagers-kort) til 1/2 pris hos oss, forutsatt at den som trenger ledsager kjøper kort til ordinær pris, og fremviser gyldig ledsagerbevis i billettluka/informasjonen.

Skivettregler for alpint og snowboard

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3. VIKEPLIKT

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/ UTFORKJØRING

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN

Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP I NEDFARTEN

Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. TIL FOTS I NEDFARTEN

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMME

Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt

9. RESPEKTER SKILT

Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen Overtredelse av skivettreglener kan medføre bortvisning fra anlegget

Snowboardregler:

1. Stopp i ytterkant av bakken. Ikke sitt eller ligg omkring i nedfarten.

2. Bruk av fangrem er påbudt og fangremmen skal være festet til fremre ben.

3. Brettet skal bæres med fangremmen festet til benet.

4. Bruk hjelm og håndleddbeskytter så reduserer du faren for skader.

5. Se deg rundt og sjekk at det er klart før du endrer retning.

6. Bakre fot skal være løs fra bindingen når du kjører skitrekk eller stolheis.

7. Når du løsner fangremmen skal du legge brettet med bindingsiden ned i snøen.

8. Vær oppmerksom på at de 10 Alpine Skivettreglene også gjelder for kjøring med snowboard