Publisert: 12.08.2022

Klargjøring og vedlikehold før vintersesongen


I sommer har tiden blitt brukt flittig til å planere bakker, ryddet busk og gress slik at vi kan åpne på minst mulig snø.