Publisert: 01.07.2022

Endringer i løypekartet for sesongen 22/23


Gautefall Skisenter har startet å fase ut gamle heiser som pga alder og regelverk ikke er formålstjenlig å ha i drift. I år er Storebjørn og Melkeveien demontert, baksiden med løype nr 5, 6, 14 og 16 blir ikke i bruk denne vinter.