Retningslinjer i Gautefall Skisenter

Gautefall Skisenter

Generelle vilkår:

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Gautefall Skisenter AS og andre som inngår avtale med Gautefall Skisenter AS i henhold til bestillingsbekreftelsen.
Avtalen kan være overnatting/aktiviteter/billetter/varer eller en kombinasjon av disse.

Ansvarlig:

Gautefall Skisenter AS, Gautefallveien 1155 – 3750 Drangedal, organisasjonsnummer 997 597 680 MVA. Gautefall Skisenter AS er seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom nettsiden. Vår samarbeidspartner Nets, er ansvarlig for at kredittkortnumre og -koder håndteres på en sikkerhetsmessig måte i henhold til kravene som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Heiskort:

Fra og med 2019/2020 sesongen benytter vi oss av Team Axess skipass system. Derfor anbefaler vi å bruke deres chip-card i vårt anlegg. Ved online kjøp anbefaler vi på det sterkeste å kjøpe nye Team Axess kort for å være 100% sikker på at det vil fungere ved leseren til heisene. Disse koster kr 50,- pr stk.

 • Det er nivå begrensede å bruke nøkkelkort fra andre leverandører.
 • Ved kjøp av heiskort online kan man enten benytte et eksisterende Axess-Chipkort eller velge å avhente kortet i billettkontoret. Chipkortet lades ved første passering i heisens vendekors. Nederst på kortet finnes et Chipkort-nummer (f.eks. WTP: K9811009- U9L-QYM) som må brukes i vår online betalingsløsning for å lade opp Chipkortet med ønsket heiskort. Tips før kjøp: Ha nye bilder klare på dataen eller mobil om du skal kjøpe til flere personer eller hele familien. Husk at Axess- kort er personlig, så lad opp rett kort for riktig person om dere har flere kort i familien.

Det er ingen returrett/pant på heiskort/Chipkort.

 • Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av Skipass.
 • Vi ber om at alle kunder følger informasjon som er postert ved informasjonstavle og ved hverenkelt heis. Alle gjester må gjøre seg kjent med hvilke heiser og nedfarter som er åpne i forholdtil vær og føre, før kjøp av Skipass. Det gis ingen refusjon i etterkant.
 • Billettkontor er åpent daglig i sesong fra kl 9.30-16.00/16.30
 • Vi gjør våre kunder oppmerksom på at vær og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Kunden erselv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski og snowboardferdigheter, før kjøpav skipass.
 • Gautefall Skisenter gir ingen refusjon på skipass ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil ellerlignende. Kunden må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine ski og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper skipass.
 • Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk.
 • Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager Skipasset ikke har vært i bruk.
 • Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på Skipass.
 • Kunden er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av skipass. Detgis ingen refusjon i etterkant.Aktsomhet:Det er forbudt å kjøre i nedfarter som er stengt med skilt eller fysiske avsperringer. Vi anbefaler våre gjester å kun kjøre i våre preparerte og åpne nedfarter. Kjøring utenfor preparerte nedfarter skjer på eget ansvar. Henvisninger/oppfordringer fra personal skal følges. Ved rasfare utenom de markerte nedfartene, skal avsperringer, stopp- og informasjonsskilt respekteres.

Skivettregler for alpint og snowboard

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3. VIKEPLIKT

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/ UTFORKJØRING

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN

Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP I NEDFARTEN

Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. TIL FOTS I NEDFARTEN

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMME

Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt

9. RESPEKTER SKILT

Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen Overtredelse av skivettreglener kan medføre bortvisning fra anlegget

Snowboardregler:

1. Stopp i ytterkant av bakken. Ikke sitt eller ligg omkring i nedfarten.

2. Bruk av fangrem er påbudt og fangremmen skal være festet til fremre ben.

3. Brettet skal bæres med fangremmen festet til benet.

4. Bruk hjelm og håndleddbeskytter så reduserer du faren for skader.

5. Se deg rundt og sjekk at det er klart før du endrer retning.

6. Bakre fot skal være løs fra bindingen når du kjører skitrekk eller stolheis.

7. Når du løsner fangremmen skal du legge brettet med bindingsiden ned i snøen.

8. Vær oppmerksom på at de 10 Alpine Skivettreglene også gjelder for kjøring med snowboard